Home » Retourneren/Annuleren

Mocht onverhoopt een besteld product toch niet aan uw verwachtingen voldoen dan heeft u bij OTB IMPORT een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product.

U dient dan gebruik te maken van het retour formulier.

vanaf het moment van de retour melding heeft u nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retour kosten voor uw rekening.
Als de verpakking is beschadigd kunnen wij u de kosten van overpakken en de nieuwe verpakking doorberekenen.

Na controle en goedkeuring van de geretourneerde producten zullen wij het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument

 

Wat bij schade:

Schade is een zeer vervelende kwestie en helaas niet altijd te voorkomen. Al streven we daar natuurlijk gezamenlijk met het transportbedrijf wel naar.
Controleer bij ontvangst van uw bestelling direct altijd goed of alle producten aanwezig zijn en of de verpakking kapot of beschadigd is voordat u een handtekening voor ontvangst zet. Mocht er onverhoopt toch schade zijn aan de bestelde artikelen, meld deze dan binnen 48 uur per e-mail. Hoe eerder u het meldt, des te eerder wij een passende oplossing kunnen bieden. Wij verzoeken foto’s en een duidelijke omschrijving mee te sturen, zodat de schade kan worden beoordeeld.

Wijze van retour sturen:

Voordat u artikelen retour stuurt dient dit schriftelijk of per email bevestigd te zijn door OTB IMPORT, wij accepteren uitsluitend retourzendingen als het aan de volgende eisen voldoet:

- Het product/producten geheel compleet, indien mogelijk in de originele verpakking en in originele staat zijn.

- Het product/producten ongebruikt zijn.

- Het product/producten schoon zijn.

- Het product/producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.

- De bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt, voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

- Het artikel binnen 14 dagen na levering retour wordt gemeld.

- Het artikel wordt verpakt in een doos of inpakpapier en het bestelnummer duidelijk op de oververpakking vermeld staat.

Retourzendingen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Indien het pakket verloren is gegaan tijdens het retour sturen is OTB IMPORT daar niet verantwoordelijk voor. Wij adviseren u daarom het pakket aangetekend te versturen. Voordat u een bestelling retourneert dient u een service aanvraag in te vullen.

Let op: de kosten van retour sturen zijn altijd voor rekening van de klant.

 

Annuleren:

U kunt uw bestelling tot verzending kosteloos annuleren. Wij gaan ervan uit dat dan uw bestelling nog niet verwerkt is bij de leverancier en er daarom gemakkelijk geannuleerd kan worden. Na uw bestelling ontvangt u per mail een bevestiging, let op u dient de annulering te melden bij service@otbimport.nl.