Home » Disclaimer

 

Wanneer u gebruik maakt van www.otbimport.nl gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. De gegevens zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Kijk voor onze lever- en betalingsvoorwaarden bij algemene voorwaarden op de homepage.

 

Gebruiksvoorwaarden:

OTB IMPORT maakt gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het verzamelen en verwerken van informatie op onze website. Echter kunnen wij niet aansprakelijk gehouden voor onjuistheid, onvolledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van onze webshop. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Het zou dus kunnen voorkomen dat er een foutieve prijs vermeld staat op www.otbimport.nl Dit betekent niet dat wij het product moeten leveren voor deze foute prijs. Wij zullen de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen bij kennisneming van de fout en uiteraard is de klant vrij om te bepalen wat zijn vervolgstap is. De bestelling kan kosteloos geannuleerd worden. Natuurlijk doen wij er alles aan om
dergelijke problemen te voorkomen.

De informatie die wij aanbieden op onze website is informatief en niet zodanig bedoeld als deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik maken van de informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

De gebruiker van deze site mag niet zonder toestemming van OTB IMPORT de informatie en afbeeldingen gebruiken om door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden. Hiervoor dient u schriftelijk toestemming te vragen/krijgen van OTB IMPORT.

Wij wijzen u erop, dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor informatie van derden (eventuele links).
Wij hebben geen invloed op de informatie die hier wordt verstrekt en nemen hiervoor dus geen verantwoording.